# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1014-ISEEC A Course Design on Investigating Inefficiency and Corruption in Infrastructure Projects سیدعلی قهاری، سزار کیروز، شبنم قطبی مقاله پذیرفته شده است
2 1001-ISEEC ادراک کنشگران صنعت و دانشگاه از موانع اشتغال پذیری دانش آموختگان مهندسی ندا رضوی زاده، سیمین فروغ زاده مقاله پذیرفته شده است
3 1005-ISEEC ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی ازهمه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیر چراغی، جمال ارغوانی هادی مقاله پذیرفته شده است
4 1006-ISEEC ارائه راهکارهایی جهت غنی‌سازی و بهبود آموزش الکترونیکی محمد حامد صمیمی مقاله پذیرفته شده است
5 1000-ISEEC آسیب شناسی توسعه کمی نامتوازن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در رشته مهندسی معماری در سطح کشور سیده سمیه میرمرادی مقاله پذیرفته شده است
6 1002-ISEEC اشتغال پذیری با تاکید بر مهارت های نرم در آموزش مهندسی: مروری بر یافته های پژوهشی داخلی و خارجی ندا رضوی زاده مقاله پذیرفته شده است
7 1034-ISEEC بررسی چالش‌های آموزش مهندسی برخط در دوران کرونا با استفاده از دیدگاه دانشجویان مهندسی دانشگاه تهران سما قریشی، سید امید فاطمی، زهرا شاطرزاده یزدی مقاله پذیرفته شده است
8 1021-ISEEC بررسی درس جدید آشنایی با مهارت‌های برق در راستای انتخاب آگاهانه مسیر شغلی سعید عبادالهی، کوثر خسروی مقاله پذیرفته شده است
9 1040-ISEEC بررسی عوامل موثر بر آمار درخواست حذف ترم دانشجویان در دوران همه گیری کرونا محمدحسین سیگاری، سید عرفان سلیمی پور مقاله پذیرفته شده است
10 1024-ISEEC بررسی و تحلیل روشهای نوین آموزش مهندسی در تربیت مهندس برای ورود به ربع قرن پانزدهم یوسف جلالی، ناهید شیخان، فیروز بختیاری نژاد مقاله پذیرفته شده است
11 1013-ISEEC بهبود کیفیت آموزش مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی بر مبنای سنجش دستاوردها و مقایسه با اهداف برنامه آموزشی استاندارد حمیدرضا حیدری نوقابی، شروان عطایی، جواد میرمحمد صادقی مقاله پذیرفته شده است
12 1029-ISEEC به‌کارگیری روش تشابه و تناقض تصویر‌ها در آموزش مهندسی یگانه قندریز، هستی سلیمانی، سید محمدرضا ضیاییان نوربخش، رقیه گوگ‌ساز قوچانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1018-ISEEC رصد آموزش فنی و مهندسی ایران حسین معماریان مقاله پذیرفته شده است
14 1037-ISEEC روش آموزش مبتنی بر داستان‎سرایی برای افزایش بهره‎وری آموزشی در مباحث مهندسی محمد افکار، اصلان غلامی، رقیه گوگ‌ساز قوچانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1028-ISEEC روش دیدگاه گسترده به‌منظور پیشرفت پارامتر‌های اصلی مبتنی بر جدول بلوم در آموزش مهندسی یگانه قندریز، سید محمدرضا ضیاییان نوربخش، رقیه گوگ‌ساز قوچانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1012-ISEEC سرنوشت علم در مهندسی ایران حسن بلورچی مقاله پذیرفته شده است
17 1039-ISEEC شناسایی و کاهش اثر تبانی در ارزیابی های گروهی با محاسبات ادراکی طاهره توکلی، هومان تحیری مقاله پذیرفته شده است
18 1038-ISEEC کاربرد بازی‌های رایانه‌ای در آموزش مهندسی: بررسی تجربه جهانی سیاوش هنری، مسعود گوهری منش مقاله پذیرفته شده است
19 1009-ISEEC کارگاه عمومی : درسی برای مهارت آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیرچراغی، جمال ارغوانی هادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1017-ISEEC کاهش اثرات نامطلوب آموزش دروس دانشگاهی طی همه‌گیری کووید-19 با استفاده از تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی وآثار آن حمید حق شناس گرگانی، علیرضا جهانتیغ پاک، شریف شعبانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1036-ISEEC مروری بر تجربه ی طراحی و تحلیل گروهی یک چرخش سوار از منظر آموزش مهندسی سید محمد جعفر ذوی الانواری، علی مقداری، حسن ایزانلو، محمد صادق توحیدی نافع، محمدمهدی آذربیک، محمد درختی، امیر رضا آسمان رفعت، سجاد سلیمان زاده، طاها قره باغی، پارسا بهین فر، سید امیر حسین سجادی، حسین حسن پور، محدثه لطفی، کیوان نصیری، حامد ناظمی، محمد سجاد رمضانی، محمد جمشیدیان، علی اسماعیلی، اسماعیل عسکری، سامان رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1043-ISEEC مطالعه‌ی برنامه‌ی آموزشی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان سیده فاطمه حسینی، محمدعلی رستم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1033-ISEEC مطالعه موردی بر روی ارتباط بین حضور دانشجویان در کلاس و ارزیابی پایانی آنان در دروس برخط هادی علی اکبریان مقاله پذیرفته شده است
24 1008-ISEEC نقش استادان دانشگاه در پاسداشت زبان فارسی فرهنگ هنرور مقاله پذیرفته شده است
25 1023-ISEEC وکیل مدافع نیروگاه! یک مسابقه مناظره‌ای برای انگیزش مشارکت دانشجویان کارشناسی مهندسی برق علیرضا فریدونیان، محمد حسین فریدنی، مسعود براتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است