ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی ازهمه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف
کد مقاله : 1005-ISEEC
نویسندگان:
شهریار کابلی *1، صیاد نصیری2، حمید حق شناس2، مهدی متقی پور2، علیرضا جهانتیغ پاک2، غلامرضا پیر چراغی2، جمال ارغوانی هادی2
1دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
با وقوع همه گیری ناشی از ویروس کووید-19 ارائه درسهای دانشگاهی با مشکل جدی مواجه شد. در این بین وضعیت درسهای کارگاهی و آزمایشگاهی بحرانی تر بود. دانشگاه صنعتی شریف در دوره آموزش غیر حضوری اقدام به تهیه بسته آموزشی برای آموزش عملی و غیر حضوری دانشجویان در درس کارگاه عمومی نمود. این بسته شامل همه ابزارها و مواد مصرفی برای اجرای این درس در منزل بود به طوریکه دانشجویان بصورت عملی درگیر ساخت شوند. دانشجویان با استفاده از این بسته آموزشی و بصورت قدم به قدم موفق به ساخت یک موتور الکتریکی ساده شدند. در این مقاله در مورد جزئیات تهیه این بسته آموزشی، نحوه انتخاب موضوع موتور الکتریکی، مسائل پشتیبانی طرح و اجرای آن، آموزش نحوه کار با این بسته و ارزشیابی کار دانشجویان توضیحاتی داده خواهد شد. هدف از این مقاله ارائه این تجربه موفق است که در صورت تداوم یا تکرار شرایط الزام آموزشی غیر حضوری، توسط مراکز آموزشی دیگر کشور قابل تکرار باشد.
کلیدواژه ها:
همه گیری، آموزش غیر حضوری، دروس کارگاهی، آموزش عملی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است