ارائه راهکارهایی جهت غنی‌سازی و بهبود آموزش الکترونیکی
کد مقاله : 1006-ISEEC
نویسندگان:
محمد حامد صمیمی *
گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
آموزش الکترونیکی بعد از پاندمی کرونا به ناچار به صورت گسترده توسط دانشگاه‌ها برای آموزش مهندسی به کار گرفته شده است. گرچه این روش چالش‌هایی به همراه دارد اما فرصت‌هایی نیز در اختیار می‌گذارد که به کمک آن می‌توان جذابیت درس را افزایش داده و به سمت یادگیری عمیق و فعالیت‌محور حرکت کرد. در این مقاله، نمونه راهکارهایی معرفی شده است که به کمک آن می‌توان اهداف بالا را محقق ساخت. راهکار اول ترکیب تدریس با انجام آزمایش است که در حالت آموزش الکترونیکی امکان پیاده‌سازی آن راحت‌تر از حالت حضوری است. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه امکاناتی که در آموزش الکترونیکی در اختیار اساتید است می‌تواند نمایش بهتری از این آزمایش‌ها ایجاد کرده و بر جذابیت درس بیفزاید. راهکار مهم دیگر استفاده از لینک‌های فعال برای حرکت به سمت آموزش فعالیت‌محور است. نمونه‌ای از این موارد استفاده از لینک‌هایی برای انتقال دانشجویان به برخی سایت‌های مرتبط و یا پرسش یک سوال و سپس انتقال به صفحه پاسخ‌گویی است. نتایج برخی نظرسنجی‌های انجام‌شده پیرامون موضوعات فوق و همچنین ارزشیابی‌های کسب‌شده از دانشجویان در چنین درس‌هایی نیز در این مقاله ارائه می‌شود تا اثربخشی این راهکارها نشان داده شود.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی، پاندمی کرونا، تدریس برخط، تدریس همراه با آزمایش، یادگیری فعالیت‌محور.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است