کارگاه عمومی : درسی برای مهارت آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی
کد مقاله : 1009-ISEEC
نویسندگان:
شهریار کابلی *1، صیاد نصیری2، حمید حق شناس2، مهدی متقی پور2، علیرضا جهانتیغ پاک2، غلامرضا پیرچراغی2، جمال ارغوانی هادی2
1دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
توجه به هدف از ارائه دروس مهندسی و بیان آنها برای دانشجویان از ابزارهای مهم در موفقیت تدریس است. درس کارگاه عمومی بعنوان یک درس اساسا سال اولی در دوره آموزش مهندسی دوره کارشناسی می‌تواند نقش زیادی در آشنایی سریع دانشجویان با حرفه مهندسی داشته باشد. این درس اکنون با هدف مهارت آموزی تدریس میشود در حالیکه بازه زمانی کوتاه ارائه این درس، تعدد موضوعات تدریس شده و نحوه ارائه آن نمی توانند این هدف را برآورده سازند. در این مقاله نگاهی دوباره به این درس شده است و از آن بعنوان فرصتی برای آشنا کردن دانشجویان با فضای کار مهندسی استفاده شده است. مفاهیمی که می توان در قالب این درس و بدون تغییر قابل توجه در اجرا اما با تغییر قابل توجه در هدف آن به دانشجویان منتقل کرد، شرح داده میشوند. انتظار می رود با این تغییر بسیاری از مشکلات دانشجویان در دوره کارشناسی که به عدم اطلاع دقیق آنها از روح کار مهندسی برمی گردد مرتفع شود.
کلیدواژه ها:
فلسفه یادگیری، حرفه مهندسی، کارگاه عمومی، اشتراکات مهندسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است