کاهش اثرات نامطلوب آموزش دروس دانشگاهی طی همه‌گیری کووید-19 با استفاده از تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی وآثار آن
کد مقاله : 1017-ISEEC
نویسندگان:
حمید حق شناس گرگانی *1، علیرضا جهانتیغ پاک1، شریف شعبانی2
1دانشگاه صنعتی شریف
2Azadi Ave.
چکیده مقاله:
این مقاله به بررسی اثرات نامطلوب ایجاد شده توسط همه‌گیری کووید-19 در آموزش دروس دانشگاهی می‌پردازد. محدودیت منابع و زمان، بخصوص در زمان بروز چنین بحران هایی، اولویت بندی پیامدهای منفی بر اساس میزان ریسک آن‌ها با یک روش پیشگیرانه را ضروری می‌سازد. یک ابزار بسیار کارا در این مورد تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و اثرات آن (FMEA) است. در این پژوهش، با استفاده از یک نظرسنجی با 120 نفر شرکت کننده، حالات متداول خرابی، شدت اثر، میزان وقوع و نحوه تشخیص پیشگیرانه آن‌ها استخراج گردید. در نهایت، حالات خرابی لیست شده به ترتیب وخامت شرایط رتبه‌بندی شدند. همچنین اقدامات اصلاحی به منظور حذف یا کاهش آثار خرابی حالات مذکور ارائه گردید و پیش بینی مجدد عدد اولویت ریسک در صورت به کار بستن اقدامات اصلاحی پیشنهادی صورت پذیرفت و راه حل های موثر به صورت یک لیست ارائه گردید. بر این اساس ،در دسترس گذاشتن تجهیزات لازم قبل از شروع کلاس ، دادن زمانهای استراحت در فواصل کلاس و انجام حرکات کششی، انجام معاینات پزشکی در صورت داشتن سابقه خانوادگی، تنظیم نور محیط بصورت طبیعی یا با سیستم روشنایی و تناسب تکالیف با زمان در دسترس دانشجویان ، می تواند حالات پر ریسک را در محدوده امن جای دهد.
کلیدواژه ها:
همه‌گیری کووید-19، آموزش آنلاین، استرس آموزشی، تحلیل ریسک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است