رصد آموزش فنی و مهندسی ایران
کد مقاله : 1018-ISEEC
نویسندگان:
حسین معماریان *
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
آموزش نوین مهندسی در ایران، در بیش از 8 دهه که از آغاز آن می‌گذرد، فراز و فرودهای چندی را پشت سر گذارده است. یکی از نزدیک‌ترین این تغییرات، گسترش بی‌سابقۀ آموزش مهندسی است، که از دهه 80 شمسی آغاز شد و در سال 1390 به اوج خود رسید. بررسی افزایش کمیت دانشجویان در کنار درصد بالای دانش آموختگان مهندسی، سوال‌های متعددی را طرح می‌کند. آموزش مهندسی در کشور به‌کجا می‌رود و چه فردایی دارد؟ نیاز امروز و فردای صنعت کشور به دانش‌آموختگان مقاطع مختلف فنی و مهندسی چقدر است؟ و بسیاری سوال‌های دیگر. اعتلای آموزش مهندسی در گرو شناسایی چالش‌های آن و ارایه راه‌کارهایی برای غلبه بر آنهاست. و این امریست که تنها با پژوهش‌های سامان یافته، امکان‌پذیر می‌باشد. در این مقاله، دستاوردهای یک پژوهش، در مورد رصد آموزش مهندسی کشور در یک سال تحصیلی خاص (96-1395)، عرضه شده است. به‌این منظور، ضمن ارایه آمارهای مربوط به ارکان مختلف آموزش مهندسی در سال مورد بررسی، چالش‌های عمده شناسایی و برخی راهکارها برای برون رفت از آنها عرضه شده است.
کلیدواژه ها:
آموزش عالی، آموزش فنی و مهندسی، دانشجویان، دانش آموختگان، برنامه‌های آموزشی، مراکز آموزشی، هیات علمی، ایران.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است