وکیل مدافع نیروگاه! یک مسابقه مناظره‌ای برای انگیزش مشارکت دانشجویان کارشناسی مهندسی برق
کد مقاله : 1023-ISEEC
نویسندگان:
علیرضا فریدونیان *1، محمد حسین فریدنی2، مسعود براتی3
1برق قدرت، دانشگده برق، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران
2رق قدرت، دانشگده برق، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران
3مدرسه مهندسی سوانسن، دانشگاه پیتسبرگ، پنسیلوانیا، امریکا
چکیده مقاله:
چکیده
اهمیت فعالیت‌های گروهی در حوزه آموزش و تاثیر آن بر تقویت روحیه کار تیمی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان بر کسی پوشیده نیست. پس از شیوع و همه‌گیری کرونا، و غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، مساله جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های کلاسی، و نیز توزیع ارزشیابی در طول ترم به جای اتکای بر آزمون پایانی، به یک مساله جدی برای استادان تبدیل شد، که منجر به ارایه روش‌های نوآورانه‌ای برای این منظور شد. در همین راستا، در پاییز 1399 برای اولین بار، مسابقه‌ای نوآورانه "وکیل مدافع نیروگاه"، طراحی و برگزار شد .در این پژوهش ابتدا به نحوه برگزاری مسابقه وکیل مدافع نیروگاه، قوانین و طرحواره حاکم بر آن پرداخته می‌شود. سپس تجربیاتی که از برگزاری این مسابقه در دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ایران و دانشگاه پیتسبورگ آمریکا به دست آمد، به اشتراک گذاشته می‌شود.
کلمات کلیدی: مناظره علمی، آموزش مجازی، ارزشیابی مستمر،کار گروهی، مهارت‌های ارتباطی وکیل مدافع نیروگاه، مهارت‌های نرم
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: مناظره علمی، آموزش مجازی، ارزشیابی مستمر،کار گروهی، مهارت‌های ارتباطی وکیل مدافع نیروگاه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است