هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران که در سال 1402 برگزار خواهد شد، سعی خواهد داشت تا با بررسی"جایگاه، نیازها و اولویت ها در آموزش مهندسی" ضمن رصد وضعیت کنونی، راهکارهای عملی برای رشد کیفی آموزش مهندسی در کشورمان را پیشنهاد نماید. اندیشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش مهندسی در این رویداد گرد خواهند آمد تا با بررسی تجربیات گذشته، "جایگاه، نیازها و اولویت ها" را در نیل به آینده ای روشن در آموزش مهندسی ترسیم نمایند. امیدواریم با همکاری و هم‌دلی مابین دلسوزان حوزه آموزش مهندسی، این رویداد نقطه عطفی در آموزش مهندسی ایجاد کرده و گام بلندی در نیل به هدف محوری انجمن در گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی باشد.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-07-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-08-01
تاریخ شروع کنفرانس
1402-08-15
تاریخ پایان کنفرانس
1402-08-16

هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، به همت انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در آبان ماه سال ۱۴۰2 برگزار خواهد شد.

کنفرانس‌های انجمن آموزش مهندسی ایران کانونی برای تبادل نظر و تضارب آرا میان اندیشمندان حوزه آموزش مهندسی است. ماموریت محوری این کنفرانس‌ها بررسی چالش‌های آموزش مهندسی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن می‌باشد. در این راستا هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش مهندسی ایران که در سال ۱۴۰2 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود، زمینه اصلی خود را «آموزش مهندسی؛ جایگاه، نیازها و اولویت‌ها» در کشور قرار داده است. بدین ترتیب با مطالعه و رصد شیوه تغییرات آموزش مهندسی در دهه‌های گذشته در کشور و بررسی وضعیت فعلی آن، چشم انداز واقع‌گرایانه‌ای از جایگاه آموزش مهندسی به دست آورده و می‌توان با تاکید بر بهبود کیفی آموزش مهندسی راه کارهای پسندیده‌ای برای آینده ارائه داد.

 

 محل برگزاری کنفرانس: 

 تهرا​ن، نارمک، خیابان ملک لو، دانشگاه علم و صنعت ایران، درب شماره 3، آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن (سالن اجتماعات شهید نوری)، طبقه سوم
( لینک دسترسی به محل برگزاری:  https://maps.app.goo.gl/EoJKAjeTeq43sDiT9​  )
 

*زمان بندی برنامه های هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی*

برنامه روز اول کنفرانس: دوشنبه 15 آبان ماه 1402


برنامه روز دوم کنفرانس: سه شنبه 16 آبان ماه 1402

برنامه سخنرانی های کلیدی روز اول کنفرانس: دوشنبه 15 آبان ماه 1402

برنامه سخنرانی های کلیدی روز دوم کنفرانس: سه شنبه 16 آبان ماه 1402

برنامه ارائه مقالات شفاهی:
دانشگاه علم و صنعت ایران

حمایت کنندگان

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در ایران

کرسی یونسکو در ایران

کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی

کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی

سیویلیکا

سیویلیکا

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

3,000,000

ریال ایران
هزینه های دریافتی بابت ارائه گواهی الکترونیک شرکت در کتفرانس، دو وعده ناهار، پذیرایی میان وعده و ... می باشد.
لازم است تصویر کارت دانشجویی در سایت بارگذاری شود.

شرکت کننده آزاد

10,000,000

ریال ایران
هزینه های دریافتی بابت ارائه گواهی الکترونیک شرکت در کتفرانس، دو وعده ناهار، پذیرایی میان وعده و ... می باشد

نویسنده

8,000,000

ریال ایران
هزینه های دریافتی بابت ارائه گواهی الکترونیک شرکت در کتفرانس، دو وعده ناهار، پذیرایی میان وعده و ... می باشد.
لازم است مقاله پذیرش نهایی را گرفته باشد.

عضو انجمن های علمی

5,000,000

ریال ایران
هزینه های دریافتی بابت ارائه گواهی الکترونیک شرکت در کتفرانس، دو وعده ناهار، پذیرایی میان وعده و ... می باشد. فقط اعضای انجمن آموزش مهندسی که حق عضویت را پرداخت نموده اند مجاز به انتخاب این گزینه می باشند.
ثبت نام اعضای حقوقی تا سقف 10 نفر با مبلغ 500 هزار تومان (به ازای هر نفر) امکان پذیر می باشد و مازاد بر آن می بایست بصورت شرکت کننده آزاد ثبت نام نمایند.