ثبت نام در کنفرانس برای همه افراد علاقه مند به شرکت در کنفرانس الزامی است. هزینه های شرکت در کنفرانس به شرح زیر است:

نوع عضویت   هزینه شرکت در کنفرانس (تومان)  توضیحات
اعضاء فعال انجمن  رایگان  
دانشجویان 100/000 لازم است تصویر کارت دانشجویی در سایت بارگذاری شود.
آزاد 250/000  

برای ثبت نام در کنفرانس فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل کنید.