سلسله کنفرانس‌های آموزش مهندسی ایران، با ابتکار انجمن آموزش مهندسی ایران از سال ۱۳۸۸ در دانشگاه تهران و با موضوع محوری آموزش مهندسی در سال ۱۴۰۴ آغاز شد. این کنفرانس‌ها هر دو سال یکبار برگزار شده و تا کنون دانشگاه‌های صنعتی اصقهان، صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، صنعتی خواجه نصیر و فردوسی مشهد میزبان این کنفرانس بوده‌اند. در این کنفرانس‌ها، موضوعاتی مانند توسعه پایدار، فناوری‌های نوین یادگیری، بین‌المللی سازی و گذر از کمیت به کیفیت به عنوان موضوعات محوری آموزش مهندسی مطرح شده‌اند. مجموعه مقالات و بیانیه‌های کنفرانس‌های گذشته در وبسایت انجمن آموزش مهندسی ایران در دسترس همگان است. هفتمین دوره این کنفرانس‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و با موضوع محوری گذشته، حال و آینده آموزش مهندسی در آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.