• برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید
  • با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
  • در بخش صفحه شخصی، گزینه ویرایش اطلاعات را انتخاب کنید و نوع عضویت را تعیین کنید.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 چالش­های آموزش در محیط آنلاین
1400-08-03 08:30-11:30
آنلاین
0 ریال
6 دکتر فرهاد مهدی پور
2 مقدمه‌ای مختصر بر مالکیت فکری با نگاهی ویژه به سیستم ثبت اختراع
1400-08-03 13:00-16:00
آنلاین
0 ریال
3 مهندس محمد حسن کنعانی جزی
3 استانداردهای ارزیابی و نمره دهی
1400-08-03 16:30-19:30
آنلاین
0 ریال
5 دکتر رضا حسینی ابرده و دکتر طه گودرزی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.