• برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید
  • با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
  • در بخش صفحه شخصی، گزینه ویرایش اطلاعات را انتخاب کنید و نوع عضویت را تعیین کنید.
  • نوع عضویت خود را در گزینه های زیر انتخاب کنید.
  • صدور صورتحساب و پرداخت هزینه را تایید کنید.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
2
1,000,000 ریال
3
2,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.