1. اهدای جوایز برگزیدگان در مراسم اختتامیه
2. کنفرانس در ISC نمایه شده است
3. تسریع فرآیند داوری مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال Engineering Education Research
4. چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
5. برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99 برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99
اولین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در روز 20 آذرماه 99 با حضور 24 نفر از اعضای کمیته، بصورت الکترونیک برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر رضا فرجی دانا ضمن خیر مقدم، اشاره ای به تم های شش کنفرانس قبلی انجمن داشتند. سپس دکتر امیرنادر عسکرپور، دبیر کنفرانس هفتم، گزارش اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس را به همراه پیشنهادهایی برای برگزاری آن ارائه دادند. در ادامه اعضای کمیته در خصوص محورهای کنفرانس، برنامه کنفرانس (عناوین میزگردها، سخنرانان کلیدی و...)، راه های تأمین مالی کنفرانس و همچنین راهکارهایی برای برگزاری کیفی کنفرانس، به بحث و تبادل نظر پرداختند.