روش آموزش مبتنی بر داستان‎سرایی برای افزایش بهره‎وری آموزشی در مباحث مهندسی
کد مقاله : 1037-ISEEC
نویسندگان:
محمد افکار1، اصلان غلامی *2، رقیه گوگ‌ساز قوچانی3
1گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
3گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر، یک طرح ابتکاری به‎کمک یک داستان مصور و تکنیک داستان‎سرایی برای آموزش مباحث کلی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه شده است. هدف اصلی در این طرح، ایجاد یک کار گروهی عملی بر پایه تحریک قوه بصری و شنیداری و در نهایت مشارکت فعال دانشجویان در فرایند یادگیری است. این طرح بر روی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای آموزش مباحث حوزه انرژی‎های تجدیدپذیر اجرا شده است. نتایج پژوهش علاوه‎بر بررسی نقاط قوت و ضعف طرح حاضر، رضایت‌مندی بالایی از طرح در دست‎یابی به اهداف آموزشی آن با نمره 7/775 از 10 را نشان می‎دهد.
کلیدواژه ها:
روش آموزشی، مهندسی، انرژی تجدیدپذیر،فرایند یادگیری، بهره‎وری آموزشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است